Nyhedsbrev fra Skovlund Varmeværk

 

Lørdag d. 31. marts -2018 foretog Varmeværket, de aflæsninger, som danner grundlag for årsopgørelsen, for varmeforbruget i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018. Opgørelserne forventes omdelt ved udgangen af uge 15.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 7. juni-2018 kl. 19 i Skovlund Kulturhus.

Bemærk, som tidligere varslet opkræves der 4 rater, i det nye regnskabsår.                                                                 1.maj (her medregnes årsopgørelsen) - 1.august – 1.november i 2018, samt 1. februar 2019

Varmeprisen i næste regnskabsår er uændret, hvilket gør Skovlund Varmeværk, stadig er prismæssigt godt placeret i Varde Kommune (nr. 5 ud af 9 varmeforsyninger). Prisen for et standardhus er samtidigt indenfor 100 kr. af pris gennemsnittet for alle varmeforsyninger i hele Danmark, hvilket er tilfredsstillende. Varmeprisen i Skovlund, er samtidigt også stadig konkurrencedygtig, overfor alternative varmekilder, som varmepumper, Elvarme, træpillefyr m.m., og samtidigt uden besvær J

 Varmesalget for alle andelshavere og varmeaftagere, det seneste år, er samlet steget med ca. 400 Mwh. Dette kan hovedsageligt tilskrives de kolde måneder februar og marts, samt den kolde / svigtende sommer L. Vi kan dog samtidigt se, at mange af vores andelshavere og varmeaftagere, har haft fokus på returtemperaturen, og vi ser frem til at kunne afregne disse, med en lavere Mwh. Pris i henhold til den indførte motivationstarif. Samtidigt kan det konstateres, at en del installationer periodisk / det meste af året ikke har afkølet optimalt, og her vil Mwh. Prisen i henhold til motivationstariffen blive højere.

Det er glædeligt at se, at mange følger deres forbrug og afkøling på Eforsyning.dk J

Ønsker man at få styringstabellen i papirform, som tidligere, så venligst kontakt Varmeværket.

Ledningsrenovering : Syrenvej samt Solbakken 2A

Varmeværket har pt. sendt arbejdet vedr. renovering, af Syrenvej, samt Solbakken 2A, i udbud ved 3 entreprenører. Vi håber at kunne påbegynde arbejdet medio maj 2018 til udgangen af juni. Når dette er endeligt på plads, vil de berørte blive informeret. Når dette arbejde er afsluttet, er der ikke planer om yderligere ledningsrenovering, de kommende år.

De ledningsrenoveringer der er udført de seneste år, samt de optimeringer der er opnået ved etablering af direkte anlæg, samt fokus på returtemperaturen, fra varmeinstallationerne, har medført, at tabet i ledningsnettet, samt på Varmeværket er reduceret med 10% J

Ny lovgivning

Ny lovgivning gør, at dørene på Varmeværket fremover vil være låst, også i dagtimerne, mens driftspersonalet er på arbejde / er på Værket. Det anbefales derfor, at der laves aftale med Driftspersonalet på tlf. nr. 7529 2476, hvis man har ærinde til Varmeværkets kontor.

Med ønsket om en god, varm og solrig sommer J

Bestyrelsen ved Skovlund Varmeværk, og driftspersonalet