info vedr. årsopgørelser og g MWh prisen.

5. april 2023

Skovlund / april 2023

Skovlund Varmeværk informerer vedr. årsopgørelser og MWh prisen

 

Pr. 31. marts-2023 er alle varmemålere aflæst. Disse aflæsninger danner grundlag for udarbejdelse af årsopgørelserne, som laves i ugen efter Påske. Årsopgørelserne omdeles i postkasserne ved udgangen af uge 15-2023.

  1. rate i det nye regnskabsår, har betalingsforfald 1. bankdag i maj-2023.

I det nye budget hæves MWh prisen inklusiv moms fra 687,50 kr. til 875 kr. det vil sige en stigning på 187,50kr. pr. MWh varme.

 Stigningen for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh. Vil dermed stige med 3.393,75 kr. hvilket svarer til ca. 283 kr. pr. måned. Grundlaget for stigningen skal findes i, at regnskabet der afsluttes pr. 31. marts-2023, ender ud med en underdækning, og prisen på flis i det nye regnskabsår er varslet til at stige med 40 %. Bestyrelsen og driftspersonale har igangsat flere tiltag, for at imødegå yderligere prisstigninger.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 14. juni-2023 i Skovlund Kulturhus.

Med ønsket om en god Påske fra Bestyrelse og driftspersonalet ved Skovlund Varmeværk

//