Om os

Skovlund Varmeværk er en andelsselskab, der ejes af dets knap 275 forbrugere/andelshavere. Af disse 275 forbrugere er alle de, der har ejerboliger, eller virksomhed, som er tilsluttet Skovlund Varmeværk, andelshavere i Skovlund Varmeværk.

Vaerket

98% af alle ejendomme indenfor Varmeværkets forsyningsområde er tilsluttet fjernvarmenettet. Af storforbrugere på dette net kan nævnes Skovlund Efterskole, Friskolen og Flensted Snitgrønt.

Det årlige afregnet forbrug af fjernvarme er normalt omkring 4.800 Mwh.

Varme og el produceres på Kraftvarmeværket. Når det er driftøkonomisk attraktivt, samt hvis der er behov for opregulering til elnettet, står kraftvarmeværket til rådighed.

I september 2011 blev et nyt 2850 m2 stort solvarmeanlæg sat i drift. Anlægget, der forventes at kunne bidrage med 17-20% af varmeforbruget, er placeret på en 1 ha stor grund umiddelbart nord for varmeværket.

I april 2016 blev et nyt biomasseanlæg taget i brug. S
om udgangspunkt, skal anlægget bruge tørret træflis som brændsel, men kan også bruge træpiller som brændsel. Anlægget kan producere 990 kw/ t og forventes at kunne dække/producere ca. 75 % af  varmen, der skal leveres ab værk.


Biomasseanlægget kombineret med solvarme vil med co2 neutral brændsel kunne dække minimum 95% af den årlige varmeproduktion. Se seneste fjernvarmedeklaration nederst på siden under Links.

Forbrugerne forsynes via et ledningsnet, der består af ca. 6 km hovedledninger og 6 km stikledninger. 

//