Grøn Energi

Solvarmeanlægget hos Skovlund Varmeværk producerer varme til de 264 installationer, som er tilsluttet varmeværket.

 Solvarmeanlægget har foreløbigt de seneste 34 dage ( fra d. 13 til d. 15. juni -2018 ) produceret 100 % af den mængde varme, der er leveret ud på ledningsnettet. Samtidigt har vi varme på lager, i Varmeværkets akkumuleringstank til flere dage, hvis vi skulle få en regnfuld, eller overskyet dag.

Solvarmeanlægget er sat i drift i september 2011, og dækker de fleste år 18 til 20 % af den mængde varme der leveres ud i ledningsnettet.

//