Bestyrelsen

Eigil Vedstesen

Martin Frederiksen

Peter Breum

Kenneth Gejl Kristensen

Leif Thorø

Referent: Karsten R. Kristensen/Varmemester

//