Driftsforstyrrelser

 

Hvis varmen svigter i radiatorerne, bør man først kontrollere, om der er vand på anlægget og om cirkulationspumpen kører. Hvis termostatventilerne står som de skal, kan man prøve at udlufte radiatorerne eller dreje på termostatventilen til de er helt åbne. 

Når det knirker, risler eller suser i rør og radiatorer:
Temperatursvingninger kan give knirken i rør og radiatorer. Rislen kan skyldes manglende vand på anlægget eller luft i systemet, ligesom en for høj hastighed på cirkulationspumpen kan medføre susen i rør og radiatorer. 

Indstilling af varmeanlæg:
Udgangstemperaturen ved anlæg med varmeveksler må helst ikke overstige 38ºC.

Henvendelser til Varmeværket:
Hvis der opstår utætheder, målerfejl, eller der foretages ændringer af varmeinstallationen, skal Skovlund Varmeværk kontaktes.

//