Nyheder

Fjernvarmepriser

Prisen på din fjernvarme i Skovlund stiger - men forbavsende lidt.

Vi anvender 89% vedvarende energi

Fjernvarmedeklaration  

Nyhedsbrev april 2021

Skovlund 10. april 2021 Nyhedsbrev Skovlund Varmeværk Fredag d. 9. april-2021, er årsafregningen for varmeåret årsmærke 2020 fremsendt til andelshaver…

Information fra Skovlund Varmeværk

Skovlund fredag 12. juni-2020 Information fra Skovlund Varmeværk Generalforsamlingen for Skovlund Varmeværk amba, er fastlagt til afholdelse: tirsdag…

Nyhedsbrev april 2020

Informationsbrev fra Skovlund Varmeværk vedr. årsopgørelser

Informationsbrev fra Skovlund Varmeværk vedr. årsopgørelser   Tirsdag d. 31. marts - 2020 aflæses alle varmemålere tilsluttet Skovlund Varmeværk. Dett…

Årsregnskabet 2018-2019

Årsregnskabet for 2018-2019 er nu klar

Generalforsamling og informationsbrev

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 11/6-2019 på Skovlund Kro

Information vedr. GPS opmåling

GPS opmåling Skovlund Varmeværk er påbegyndt arbejdet med at GPS opmåle ledningsnettet. Det er som udgangspunkt hovedledninger, som opmåles via GPS ud…