Information fra Skovlund Varmeværk oktober 2022

3. oktober 2022

Information fra Skovlund Varmeværk

 

Hermed varsles der afbrydelse af varmeforsyningen tirsdag d. 4. oktober-2022, på følgende gader. Hovedgaden, Nygårdsvej, Lundvej, Fredensgade og Fredens Alle`. Dette gør sig gældende fra ca. kl. 8 til ca. kl. 13. Afbrydelsen bliver så kortvarig som muligt.

Afbrydelsen skyldes, at der skal tilsluttes 2 nye installationer, for enden af Hovedgaden. Eventuelle spørgsmål vedrørende den planlagte afbrydelse kan rettes til Skovlund Varmeværk på tlf.nr. 7529 2476.

Ved tilslutningen af de 2 installationer, har Skovlund Varmeværk konverteret 3 installationer fra træpiller, samt 1 installation fra El opvarmning til Fjernvarme i året 2022. Der udover er Varmeværket i dialog med ejeren af en installation som opvarmes med oliefyr.

 

Halvårs status for Skovlund Varmeværk

6 måneder af det indeværende regnskabsår, er nu gået, og der er på nuværende tidspunkt ikke indikationer på, at der vil ske nævneværdige ændringer i regnskabet i forhold til budgettet.

Dermed er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at varsle prisstigninger 😊 Hvad der måtte ske af politiske tiltag, eller måtte ske ude i verdenen, som kan påvirke varmeprisen, undlader vi at spå om. Vi nøjes med at glæde os over, at vi går de kolde måneder i møde, med stor fortrøstning og optimisme.

Samtidigt glæder bestyrelsen og driftspersonalet sig over at der er tegnet en flis kontrakt for perioden 1. juli-2022 til 30.juni-2023. Solvarmeproduktionen i de 6 måneder har været god, og bidrager ganske positivt til at fastholde varmeprisen på det nuværende niveau. Det nuværende setup med fordelingen af varmeproduktionen på ca. 75 % flis, 18-20 % på sol og det resterende på gasmotor eller gaskedel, er rigtig god.

Vi har dog fokus på, at have det optimale setup. På dette grundlag er arbejdet med at afdække mulighederne for overskudsvarme fra industrivirksomheder, samt mulig konvertering af industrivirksomheder, som på nuværende tidspunkt bruger gas til opvarmning igangsat.

Bestyrelsen og driftspersonalet ved Skovlund Varmeværk, anbefaler stadig at man følger sit forbrug på Eforsyning.dk. Loginoplysninger fremgår af det senest fremsendte årsregnskab, eller via opkrævninger som fremsendes via betalingsservice. Fokus på returtemperaturen fra ens installation er også en god ide, og kan bidrage til en lavere MWh pris.

Hilsner fra bestyrelsen og driftspersonalet ved Skovlund Varmeværk

//