Information fra Skovlund Varmeværk

12. juni 2020

Skovlund fredag 12. juni-2020

Information fra Skovlund Varmeværk

Generalforsamlingen for Skovlund Varmeværk amba, er fastlagt til afholdelse:

tirsdag d. 25. august kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i år i Skovlund Kulturhus, lille sal.

Skulle man have tid og lyst, til at blive en del af bestyrelsen ved Skovlund Varmeværk, er man velkommen til at kontakte formand Eigil Vedstesen, Kornvangen 28, Skovlund.

2 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer modtager ikke genvalg, ved Skovlund Varmeværks Generalforsamling i år. Generalforsamlingen og valg af bestyrelsesmedlemmer, vil blive afviklet i henhold til Skovlund Varmeværks vedtægter, som forefindes på Skovlund Varmeværks hjemmeside www.skovlund-varmevaerk.dk

Årsregnskabet for det afsluttede regnskab for perioden 1. april -2019 til 31. marts -2020, vil være tilgængeligt på Skovlund Varmeværks hjemmeside www.skovlund-varmevaerk.dk  fra mandag d. 15. juni-2020. Ønsker man regnskabet udleveret i papirform, eller tilsendt pr. mail, er man velkommen til at kontakte Varmemester Karsten R. Kristensen på tlf.nr. 7529 2476 eller mail info@skovlund-varmevaerk.dk

På vegne af bestyrelse samt driftspersonale / Karsten R. Kristensen

//