Informationsbrev fra Skovlund Varmeværk vedr. årsopgørelser

23. marts 2020

Informationsbrev fra Skovlund Varmeværk vedr. årsopgørelser

 

Tirsdag d. 31. marts - 2020 aflæses alle varmemålere tilsluttet Skovlund Varmeværk.

Dette med henblik på at kunne udarbejde årsopgørelse, for perioden 1. april 2019 til 31.marts 2020.

Det er planen, at årsopgørelserne udarbejdes onsdag d. 8. april -2020, og omdeles og fremsendes de næstkommende dage.

På grund af nuværende Corona situation, tilbydes det i år, at man kan få sin årsopgørelse tilsendt via mail. Ønsker man dette, fremsendes mail til info@skovlund-varmevaerk.dk , hvor man oplyser sit navn, samt adresse, og også meget gerne andelshaver / forbruger nr. Årsopgørelsen vil så blive fremsendt som pdf bilag.

Skovlund Varmeværk følger de anbefalinger der kommer fra Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder relateret til Corona problematikken. Derfor kan der ske ændringer i forhold til denne information dateret 23. marts – 2020. Dato for Generalforsamlingen fastlægges af samme årsag senere.

Sammen med årsopgørelsen, udarbejdes også budget for det næste regnskabsår, for perioden 1.april 2020 til 31. marts 2021.

Vi henviser samtidigt til at man kan følge sit forbrug og afkøling på Eforsyning. Dk. Brugernavn / bruger nr. samt kode fremgår af årsopgørelsen, samt ved opkrævning af de 4 rater, henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november samt 3. februar 2021.

Fordelingen af varmeproduktionen i det forgangne regnskabsår.

Solvarme : 1200 Mwh./ ca. 19 %  af produktionen. Co2 neutral energikilde.

Flis : 4550 Mwh / ca. 71 % af produktionen. Co2 neutral og certificeret flis energikilde.

Biogas /Naturgas : 690 Mwh varme /ca.10 % af produktionen / ca. 180 Mwh. El ( når vindmøller står stille )

En markant del af det forbrugte gas er leveret fra Biogasanlægget i Ølgod, som blev tilkoblet naturgasnettet december 2019. Biogas er også co2 neutralt brændsel.

Resultatet er hermed, at mere end 90 % af den fremstillede og leverede varme hos andelshavere og forbrugere, er produceret på co2 neutralt  og dermed klimavenligt brændsel J

De 180 Mwh. El der er produceret på Kraftvarmeanlægget er hovedsageligt produceret som opregulering eller regulerkraft, hvilket vil sige, når vindmøller, solpaneller og vandkraft ikke kan dække forbruget.

Dermed er fjernvarmen ved Skovlund Varmeværk, både klimavenlig og enkel at bruge, samt støv, lugt, røg, og støjgener er flyttet udenfor boligområderne til gavn for byens borgere.

På vegne af bestyrelsen, samt driftspersonale ved Skovlund Varmeværk/ Karsten R. Kristensen

DOWNLOAD
Skovlund Informationsbrev Til Andelshavere Og Varmeaftagere