Nyhedsbrev april 2021

15. april 2021

Skovlund 10. april 2021

Nyhedsbrev Skovlund Varmeværk

Fredag d. 9. april-2021, er årsafregningen for varmeåret årsmærke 2020 fremsendt til andelshavere og varmeaftagere.

I forhold til afregnet varme, er der solgt 214 MWh mere end budgetteret, samlet for alle varmeværkets installationer. Dette tilskrives hovedsageligt de kolde perioder i henholdsvis februar og marts 2021.

Gældende priser i det nye årsmærke gældende fra 1.april 2021 til 31. marts -2022

Priserne forbliver uændret i det nye varme år/ årsmærke, hvilket gør at vi prismæssigt stadig er på niveau, med de størrelsesmæssige sammenlignelige Varmeværker i Varde Kommune. Varmeværket vil samtidigt gerne gøre opmærksom på, at man selv via en god afkøling på varmeinstallationen, kan have stor indflydelse på prisen der betales pr. MWh.

I det årsmærke der er afregnet pr. 31. marts -2021 udbetales der 83.020 kr. til de installationer, som har en god afkøling / lav returtemperatur i henhold til motivationstariffen.

Der opkræves 35.673 kr. ved de installationer der har en dårlig afkøling / høj returtemperatur i henhold til motivationstariffen.

Varmeværket oplever, at der kan være afregningsmæssige forskelle pr. år, på op til 3.000 kr. på sammenlignelige installationer, her tænkes på installationer som har samme antal m2 og samme varmeforbrug. Det er ikke usædvanligt at en installation ved god afkøling får et nedslag på 1500 kr. i afregningsprisen. Dette i modsætning til en installation med dårlig afkøling betaler 1.500 kr. ekstra.

Varmeforbruget og afkølingen for egen installation kan følges på Eforsyning.dk.

Har man spørgsmål vedr. sin installation, kan VVS installatør være behjælpelig med optimeringer og råd, samt være behjælpelig med at udbedre fejl. Varmeværket være behjælpelig med råd og vejledning.

Fjernvarmedeklaration

Varmeværkerne er blevet pålagt, at udarbejde en deklaration, omhandlende hvordan den afsatte fjernvarme er produceret, samt omfanget af klimamæssige emissioner. Denne Fjernvarme deklaration, har det endnu ikke været muligt, at udarbejde. Når Skovlund Varmeværk har deklarationen klar, vil denne blive offentliggjort på Varmeværkets hjemmeside.

 

Skovlund Varmeværks Generalforsamling

Generalforsamlingen forventes, at blive afholdt august måned 2021. Generalforsamlingen vil blive afviklet i henhold til gældende Covid-19 regler på det pågældende tidspunkt. Når datoen er fastlagt vil denne blive annonceret i Ugeavisen, samt Skovlund.dk og Varmeværkets hjemmeside.

 

På vegne af Skovlund Varmeværks Bestyrelse, samt driftspersonale.

Varmemester Karsten R. Kristensen.

//